Skraidenis
PAnerių g-vė 51, Vilnius
Administracinis pastatas 4A (P 51):

III a. - 18 m2
IV a. - 62 ir 84 m2
Aukštų
Planas
Trečio aukšto planas A korpuse
Trečio aukšto planas B korpuse